Mammachirurgie

Het gespecialiseerde mammateam werkt uitsluitend op de locatie Hengelo. Hiermee kunnen we de ambitie om een regionaal expertisecentrum 'Borstkliniek Oost-Nederland' te zijn, met een nog hogere kwaliteit mammazorg voor onze patienten, beter invulling geven.

Gecombineerde behandeling

We werken in een dedicated team met medisch specialisten en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mammapathologie in de volle breedte. In oktober 2016 zijn we gestart met een multidisciplinaire polikliniek waar naast de chirurg-oncologen ook de internist-oncologen, plastisch chirurgen en radiotherapeuten nu ook fysiek dichtbij elkaar samenwerken. De polikliniek zorgt ervoor dat de verschillende specialismen op dezelfde locatie spreekuur houden, zodat iedere specialist zijn of haar deskundigheid nog eenvoudiger kan afstemmen met die van de collega's. De behandelingsopties die voortkomen na overleg tussen de verschillende specialismen worden altijd met de patient besproken, zodat de patiënt een goede afweging kan maken. Zo mag de patiënt rekenen op de beste persoonlijke zorg vanuit het mammateam.

Meer informatie: