21 juli 2017

Promotie C. Liu

Op 3 oktober 2014 promoveerde C. Liu op het proefschrift "An intelligent telemedicine system for detection of diabetic foot complications" aan de Universiteit Utrecht.